Zevensprong 58, 5683 KS, Best
06-15629674

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  • Rijlessen dienen 24 uur voor aanvang afgemeld te worden. Wordt de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgemeld dan heeft de rijschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen (de rijles wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is, bijvoorbeeld; het overlijden van naaste familie of een spoedopname in het ziekenhuis).
  • De leerling voldoet aan de minimum leeftijdsgrens die is vastgesteld door de overheid en zorgt ervoor dat hij/zij altijd een legitimatiebewijs bij zich heeft. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van zijn/haar ID.
  •  De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de medische en/of psychische toestand, medicijn-, drank- en drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de leerling dingen verzwijgt dan heeft de rijschool het recht om de opleiding per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Tevens heeft de rijschool op dat moment het recht om eventuele schade die ontstaan is te verhalen op de leerling.
  • Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van drank, drugs of medicijnen. Mocht na een aanrijding blijken dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk gesteld worden. Tevens kan de rijschool bij het vermoeden dat de leerling onder invloed is de rijles afbreken zonder enige restitutie van lesgelden.

Voorwaarden met betrekking tot de betaling:

  • Het afgenomen lespakket dient volledig te zijn voldaan voordat het examen wordt aangevraagd.
  • In het geval dat je bij ons slaagt en niet alle rijlessen uit je pakket hebt gebruikt worden de niet verreden rijlessen aan je terugbetaald tegen de prijs waarvoor deze in je pakket zitten.
  • In het geval dat je de rijopleiding afbreekt voordat je examen hebt gedaan worden de verreden lessen berekent tegen het tarief van losse rijlessen. Een eventueel overschot of tegoed wordt teruggestort op je rekening.
  • Indien de leerling de betalingstermijn van de factuur (2 weken) laat verstrijken heeft de rijschool het recht om de opleiding stil te leggen.
  • Indien de leerling ook na de herinnering en aanmaning niet overgaat tot betalen wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten hiervan zijn voor de leerling.