Maatregelen Covid-19

We hebben hieronder de maatregelen in verschillende categorieën verdeeld. Mocht je hier verder nog vragen over hebben dan horen wij het graag.  

Auto

Personenauto 

- In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt. 

- Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. 

- Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. 

- Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. 

- Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zoveel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend. 

- Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto 

- Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd. 

- Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

- Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven.

- Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Instructeurs

Maatregelen rijinstructeurs 

De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld: 

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad? 

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten. 

- Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. 

- Schud geen handen.

- Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen staan op de website (pop-up of homepage). 

- Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden telefonisch doorgenomen (intake). 

- Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging afspraak/reservering. 

- Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt op de vestiging en in de lesvoertuigen. 

- Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. 

- Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. 

- Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. 

- Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee. 

- Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien. 

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Motor

Motor- en bromfietslessen

- Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe ruimte. Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen en handschoenen meenemen. 

- Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig dienen voor en na elke rijles te worden door de instructeur gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. 

- Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen. 

- Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. 

- Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl. 

- Bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te worden aangehouden. 

- Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen. 

- Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen). 

- Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd. 

- Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

- Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. 

- Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Leerlingen

Maatregelen leerlingen

- Schud geen handen. 

- Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site. 

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl. 

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

- Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen. 

- Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen. 

- Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af. 

- Vermijd het openbaar vervoer.