25-05-2022

Geldigheid theoriecertificaat en uitslag AVB examen langer geldig

Voor alle categorieën wordt de geldigheid van het theoriecertificaat verlengd op het moment dat de huidige geldigheid, zonder eerdere verlengingen, verloopt tussen 17 juni en 31 december 2022. Ditzelfde geldt bij de motor ook voor de uitslag van het AVB examen. Deze maatregel is noodzakelijk doordat de wachttijden bij het CBR voor de praktijkexamens steeds verder oplopen.