Theoriecursus

In de theorieles zijn we interactief met elkaar bezig en discussiëren we met elkaar naar het goede antwoord. Daarnaast maken we verschillende tussentoetsen en proefexamens, de antwoorden geven de leerlingen met hun eigen mobiele telefoon en na de toets verschijnt daar ook of zij zijn geslaagd voor de toets.

Uiteraard is er alle gelegenheid voor vragen en leggen we alles met liefde en plezier nog een keer uit als dat nodig is. De theoriecursus bestaat uit 5 dagdelen, dagdeel 1 tot en met 4 behandelen we de leerstof en op dag 5 maken we proefexamens.

De leerlingen plannen bij ons zelf hun theorie examen, dan kunnen zij dit namelijk op een dag en tijd plannen die voor hun het beste uitkomt. We raden hun aan om het theorie examen ongeveer 7 dagen na de laatste cursusdag te plannen zodat je nog voldoende tijd hebt om wat bij te leren als blijkt dat je tijdens de proefexamens nog wat te kort kwam.

Het aanvragen van je theorie examen doe je door in te loggen met je DigiD op mijn.cbr.nl